OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PACKA.cz je zde pro Vás. 
2. Vaší objednávku rádi a co nejdříve vyřídíme. 
3. Může se stát, že část zboží nebude skladem, pak Vás ihned budeme kontaktovat. 
4. Speciální akce a nabídka zboží v obchodě www.packa.cz platí do vyprodání zásob - pokud už zboží nebudeme moci dodat, nebo ho můžeme dodat za jinou cenu, budeme Vás ihned kontaktovat a uděláme vše pro vzájemnou dohodu. Vaší objednávku pak můžete zrušit.
5. Máte možnost do 14 dní vrátit zboží na adresu Modřínová 255, 25066 Zdiby. Náklady na dopravu na vrácení zboží hradíte Vy a my Vám vrátíme peníze za zboží - bez dopravného - bylo-li počítáno (pokud není opotřebované, poškozené, použité atd.). Zásilky poslané na dobírku nebudou převzaty.
6. Šetříme přírodu. Fakturu i účtenku EET Vám odešleme emailem či v odkazu na stažení. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky v internetových nebo kamenných obchodech PACKA.CZ, provozované společností PACKA.cz mh s. r.o. (dále jen prodávající).
(PACKA.cz mh s.r.o., sídlo Modřínová 255, 25066, Zdiby, ičo48027324- zapasaná u Mětského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14352)  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 2.1.2017 pro dodávky krmení, chovatelských potřeb a dalšího zboží a služeb v internetových a kamenných obchodech PACKA.CZ na území České republiky, pokud není písemně dohodnuto jinak.


1. Nabídka sortimentu a služeb
PACKA.CZ nabízí svůj sortiment na webových stránkách www.packa.cz. Tento sortiment včetně aktuálních cen, uvedený v základní nabídce, je nabízen pouze do doprodání zásob v obchodě PACKA.cz, nebo u dodavatele. Novinky v sortimentu a speciální slevy jsou v ceníku označeny příslušným symbolem. Nebude-li možnost dodat i část objednaného zboží, zákazník má právo stornovat kompletní objednávku. 
Nabídka zboží včetně aktuálních cen je generována 1 x 24hod, tedy zejména speciální akce za zvýhodněnou cenu nemusí být aktuální. V tomto případě může zákazník stornovat celou, nebo částečnou objednávku.   

Vyobrazení výrobků na webových stránkách nebo jiných materiálech prodávajícího může být pouze informativní. Změny parametrů zboží a změny ceny zboží jsou vyhrazeny. Požadavky na jiné dodávky služby či úpravy  než je nabízené v int. obchodě nejsou možné. Požadavky na dodávky mimořádného rozsahu nebo kvality, směřuje kupující laskavě na adresu prodávajícího (telefonicky nebo E-mailem), kde bude ihned nebo v nejkratší době poptávka zodpovězena, případně vystavena speciální písemná nabídka. Aktuální pracovní doba je uvedena v sekci KONTAKTY a může se měnit. Internetový obchod je otevřen nepřetržitě.


2. Objednávání
Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Každý zákazník, fyzická nebo právnická osoba, může objednávat zboží z nabídky PACKA.CZ objednávkou v elektronickém obchodě na www.packa.cz, případně i telefonicky, E-mailem, písemně nebo osobně.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.Smluvní nebo obchodní podmínky kupujícího jsou neúčinné, pokud nejsou prodávajícím písemně a jmenovitě akceptovány. Automatická e-mailová rekapitulace objednávky není potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn objednávku  nebo její část odmítnout v odůvodněných případech, zejména v případech zjevné chyby, chyby při přenosu dat, objednání neobvyklého množství, výrazného změny kursu,  nedostupnosti zboží, změny ceny v distribuční síti, případně může nabídnout náhradní řešení.  V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Kupující má možnost bez dalšího v těchto případech objednávku zrušit. 

  
Kupující je předložením objednávky vázán objednané zboží nebo služby odebrat a uhradit.


3. Dodávky
Dopravu zboží nebo výkonů a služeb realizuje prodávající ze skladů zejména vlastními dopravními prostředky, případně smluvním veřejným přepravcem. V tomto případě kupující souhlasí s uvedením jeho telefonního čísla nebo e-mailové adresy na doklady připojené k přepravě objednaného zboží. Odběr zboží v sídle prodávajícího nebo v některém ze skladů prodávajícího je možný po předchozí dohodě. Vyúčtování dopravy a balného bude počítáno dle aktuálního ceníku v sekci doprava.
Zboží nebo služby jsou poskytovány ve většině případů do 2 pracovních dnů od předložení objednávky (v případě platby hotově při převzetí zboží), případně do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího (v případě platby předem na základě vystavené proforma faktury), pokud je zboží na centrálním skladě. V případě chybějícího zboží společnost PACKA.cz vždy kontaktuje zákazníka a snaží se vyjít vstříc nabídnutím jiného produktu stejné nebo vyšší kvality. Společně se zbožím nebo službou obdrží kupující daňový doklad.  
Nepřevezme-li zákazník zboží (zejména zaslané přepravní službou - Česká pošta, GLS a pod.) není prodávající povinen odeslat znovu zásilku. Zároveň je prodávající oprávněn požadovat platbu předem při další objednávce.
Nepřevezme-li si zákazník objednávku na osobní odběr do 10 dní od potvrzení o přichystání zboží, prodávající tuto objednávku stornuje. Další objednávku nemusí prodávající akceptovat. 


4. Ceny a platební podmínky
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku telefonického potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná s cenou na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku. Kupující má právo kdykoliv odstoupit od objednávky z důvodů zvýšení ceny oproti potvrzené objednávce a to až do doby převzetí zboží. Jiné nároky jsou oboustranně vyloučeny.

Ceny a fakturační doklady jsou uváděny včetně i bez DPH. Kupující, kteří jsou plátci DPH, mohou nárokovat odpočet DPH.

Standardní platební podmínky jsou hotově při převzetí zboží kupujícím (při doručení dopravou prodávajícího, při vlastním odběru kupujícím, dobírkou poštou, DPD nebo jiným veřejným dopravcem), nebo na základě úhrady proforma faktury. U stálých registrovaných zákazníků možno dohodnout individuální podmínky. V případě opakovaného opoždění platby nebo nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo objednávku odmítnout. Je-li kupující v prodlení s placením za dodané zboží, činí roční úrok z prodlení dvojnásobek diskontní sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni prodlení.

5. Slevy, slevové kupony a DOPRAVA ZDARMA

Slevy nelze sčítat.
Vydá-li prodávající slevový kupon, je tento vždy řádně označen výší slevy (v procentech či celkové částce) a má uvedenou platnost.
Slevový kupón je nutno vyčerpat do doby platnosti poukazu. Nevyčerpá-li příjemce kuponu kupon do doby platnosti, tento bez náhrady propadá. Prodloužení doby platnosti kuponu není možné. Kupon lze uplatnit pouze 1x, není-li uvedeno na kuponu jinak.
Slevový kupon nelze uplatnit na zboží označené TIP, AKCE, SLEVA!

Aktuální cena dopravy zboží je uvedena v sekci DOPRAVA Ceny dopravného se mohou měnit. 
Pokud je zboží označeno "doprava zdarma", platí toto pro uvedené zboží pouze při platbě předem a pouze pro vybrané typy dopravy. (neplatí pro Českou poštu)
Platba formou dobírky může být zpoplatněna u vybraných druhů přepravců (GLS) - viz aktuální ceny 
DOPRAVA 
"Doprava Zdarma" je omezena  na hmotnost zásilky - maximální hmotnost zásilky u jednotlivých druhů dopravy (přepravců) je uvedena viz DOPRAVA

6. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující má právo do 14 dnů od doručení zboží od smlouvy odstoupit a zboží vrátit (a to i bez udání důvodu).

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. emailem na obchod@packa.cz).
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na vlastní náklady do sídla prodávajícího (PACKA.cz mh s.r.o., Modřínová 255, 25066 Zdiby), kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. 
Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku.
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část pouze za vrácené zboží, tj bez dopravného (případně doběrečného). 
Pokud zákazník vrátí zboží opotřebované nebo dokonce poškozené, má dodavatel právo vrácenou částku snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení. 
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení nejlépe nepoužitého a nepoškozeného zboží bankovním převodem nebo v hotovosti na prodejně.
Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.7. Záruky, reklamace (uplatnění práva z vadného plnění) 
Na zboží dodávané prodávajícím se vztahují plně zákonné záruční lhůty a podmínky.

Dopravu reklamovaného zboží zajišťuje kupující na své náklady do sídla společnosti PACKA.cz mh - Modřínová 255, 25066 Zdiby. Prodávající vyřídí reklamaci v nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě. 
Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud se později ukáže, že zboží má nějakou vadu, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Není-li ani jedno z tohoto možné, lze odstoupit od smlouvy.Prodávající může nabídnout při výskytu vady slevu z kupní ceny.
Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebené jeho používáním.

8. Fakturace a EET účtenky
Kupující odesláním objednávky souhlasí s elektronickou fakturou a elektronickou účtenkou EET. 
Faktura či účtenka EET bude kupujícímu zaslaná elektronicky na email uvedený v objednávce, nebo s odkazem na webové stránky, kde bude možnost účtenku stáhnout. 

Prodávající také může předat fyzicky fakturu a účtenku EET poslat elektronicky. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


9. Závěrečná ustanovení
V neuvedených případech se řídí vztahy kupujícího a prodávajícího platným zněním Nového občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz  

 

 


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.